Team Jeugd en Gezin helpt als het even niet vanzelf gaat

Team Jeugd en Gezin helpt als het even niet vanzelf gaat 

Ons dagelijks leven bestaat uit wonen, werken, kinderen opvoeden, naar school gaan of een opleiding volgen, zorgen voor familie en vrienden, sporten en leuke dingen doen. Soms gaat dit niet vanzelf en is hierbij ondersteuning nodig. De medewerkers van het team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen samen met u zoeken naar de juiste ondersteuning.

Het begint bij de bureaudienst

Iedere aanmelding komt binnen bij de bureaudienst. De bureaudienst bestaat uit één team van medewerkers met verschillende disciplines. Zij verzorgen de intake, beoordelen de situatie en maken een analyse. Op basis van de uitkomsten wordt samen met u bekeken welke ondersteuning nodig is.

Eén regisseur, meerdere problemen 

Zijn er meerdere of complexe problemen binnen uw gezin of leefsituatie, en komt u er zelf (of samen met uw partner of netwerk) niet meer uit, dan kan ondersteuning worden geboden door een procesregisseur. De procesregisseur bekijkt het geheel, onderzoekt samen met u en eventueel hulp- en dienstverleners hoe de situatie het best aangepakt kan worden en houdt de regie tijdens het hele traject. Zij zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, eventuele knelpunten in de ondersteuning worden opgelost en dat de juiste ondersteuning blijft doorlopen zolang het nodig is.

1 gezin 1 plan

Wanneer duidelijk is welke ondersteuning nodig is en welke doelen behaald moeten worden, wordt alles vastgelegd in een ondersteuningsplan. Hierin wordt duidelijk wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en door wie. Dit plan wordt samen met u vormgegeven. Het is ook mogelijk om als gezin samen met uw netwerk een familiegroepsplan op te stellen. Dit is uw eigen plan van aanpak. Dit plan kunt u al schrijven voordat de medewerker het ondersteuningsplan opstelt. De medewerker van het team Jeugd en Gezin houdt bij het invullen van het hulpverleningstraject rekening met uw familiegroepsplan.

Meer informatie

Als u vragen heeft, meer informatie wenst of een aanmelding wilt indienen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee via 14 0187 (keuze 1). U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalmeldpunt@goeree-overflakkee.nl. Aanmelden kan ook via de website www.goeree-overflakkee.nl/zorgloket.

17-06-2019 | Algemeen